Đáp án đề thi JLPT N1 Tháng 7/2015
0857.095.789

Đáp án đề thi JLPT N1 tháng 7/2015 - Nhật Ngữ Momiji | Skyline Group

Ngày đăng: 08-07-2015 | 3:34 PM | 0 Lượt xem

Đợt 1 thi năng lực tiếng Nhật JLPT  Ngày 5/7/2015 đã kết thúc. Bây giờ chỉ chờ đợi kết quả sẽ công bố sau khoảng 1 tháng. Trong thời gian này các bạn có thể tự kiểm tra xem kết quả của mình xem làm được bao nhiêu nếu các bạn cò nhớ đaps án của mình, bằng cách so sánh với đáp án tham khảo ở bên dưới. Đây là đáp án tham khảo vì là đáp án không chính thức mà được tổng hợp lại từ các bạn đi thi về!


Đáp án đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT N1  lần 1 năm 2015 
1. Đáp án phần từ vựng chữ hán JLPT N1 đợt 1 tháng 7 -2015:
Đáp án phần từ vựng JLPT N1 tháng 7/2015
Đáp án Từ Vựng -chữ Hán JLPT N1 Năm 215
 
2. Đáp án phần ngữ pháp JLPT N1 đợt 1    Tháng 7-2015:
Đáp án phần ngữ pháp JLPT N1 T7/2015
Đáp án ngữ pháp JLPT N1 năm 2015
3. Đáp án phần đọc hiểu JLPT N1 đợt 1 tháng 7-2015:
 
Đáp án thi JLPT N1 năm 2015 phần đọc hiểu
Đáp án phần đọc hiểu JLPT N1 năm 2015
4. Đáp án phần nghe JLPT N1 đợt 1 tháng 7  -2015:
 
Đáp án đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT N1 năm 2015 phần nghe
Đáp án phần nghe JLPT N1 năm 2015
 
Đang cập nhật tiếp...
chia s?
 Chia sẻ