Đội ngũ giáo viên
0857.095.789
GV Trọng Thị Việt Phương - cô giáo tạo nhiệt huyết với tiếng Nhật
GV Trọng Thị Việt Phương - cô giáo tạo nhiệt huyết với tiếng Nhật
GV Trọng Thị Việt Phương - cô giáo tạo nhiệt huyết với tiếng Nhật
GV Vũ Thị Thùy Dương - cô giáo trẻ trung năng động đầy nhiệt huyết
GV Vũ Thị Thùy Dương - cô giáo trẻ trung năng động đầy nhiệt huyết
GV Vũ Thị Thùy Dương - cô giáo trẻ trung năng động đầy nhiệt huyết
Takajo Hiroshi Sensei - người thầy vui tính
Takajo Hiroshi Sensei - người thầy vui tính
GV người Nhật, sinh sống tại VN trên 5 năm, có thể nói thông thạo tiếng Nhật, Trung, Anh và 1 chút tiếng Việt, phong cách nói chuyện gần gũi, lém lỉnh giúp giờ...