Thời khóa biểu
0857.095.789
tiếng Nhật N3 tối
tiếng Nhật N3 tối
???? Giáo trình theo học: - Ngữ pháp: Shinkanzen Master Bunpou, Mimi Kara Oboeru Bunpou, Soumatome Bunpou, Speed Master Bunpou. - Từ vựng: Mimi kara Oboeru Goi, Soumatome Goi, Speed Master...
tiếng Nhật N5
tiếng Nhật N5
tiếng Nhật N5