Momiji.vn - Du học Nhật Bản và đào tạo ngoại ngữ tại Hải Phòng
0857.095.789
Lịch khai giảng
Khóa học Thông tin
Luyện đề N3

- Lịch :14h30 - 17h00 T23456

- Bắt đầu : 25-09-2020

- Giáo viên giảng dạy : GV Dương

- Đối tượng : người đã học xong chương trình N3

Đăng ký ngay
Khóa học Lịch Bắt đầu (d-m-y) Giáo viên giảng dạy Đối tượng Đăng ký
Luyện đề N3 14h30 - 17h00 T23456 25-09-2020 GV Dương người đã học xong chương trình N3 Đăng ký ngay